De narcist wordt met de grote regelmaat bijzonder sterk vernederd door zaken, die normaal gesproken niet als vernedering zouden mogen aanvoelen. In tegenstelling tot normale boosheid, is narcistische woede ongegrond en wordt het veroorzaakt door banale gebeurtenissen die geen reacties bij niet-narcisten zouden teweegbrengen.

Iedere gebeurtenis, handeling, inactiviteit, uiting of gedachte, die het breekbare karakter of de grandioze superioriteit van de narcist schaadt of kan worden opgevat als een belediging , vernedert hem/haar. Elk teken van afkeuring, onenigheid, kritiek of tegenwerking brengt de narcist in een staat van diepe en choquerende woeling.

De narcist interpreteert alles als direct gelinkt aan zijn persoon in plaats van aan zijn acties. De lijst met dingen, waardoor een narcist wordt belemmerd, is inderdaad duizelingwekkend en neverending.

Wanneer hij/zij wordt tegengesproken, wordt onthouden van een speciale behandeling, of onderworpen aan een houding of een opmerking die in strijd te zijn met zijn groots, superieur zelfbeeld of zijn gevoel van rechtvaardigheid, is hij buiten zichzelf van verontwaardigde woede.

Het lijkt wel een eeuwige zoektocht naar conflict die bevredigd moet worden. De narcist bevindt zich als het ware in een nooit aflatende rechtszaak, die op zichzelf de straf vormt en hiervoor gaat hij/zij voortdurend op zoek naar elke onvolkomenheid.

Hypervigilant( in een verhoogde staat van alertheid) ziet hij/zij elke onenigheid als kritiek en elke kritische opmerking als een complete en vernederende afwijzing.

De narcist beleeft enkel zijn innerlijke wereld. Hij/zij accepteert noch erkent de realiteit. De realiteit is slechts een schaduw van het vuur dat in hem/haar brandt. De narcist wordt verteerd door de wens om geliefd te zijn, om erkend te worden, om te controleren, en om pijn te voorkomen.

Narcistische woede kent twee vormen:

1. Explosieve woede

De narcist barst uit, valt iedereen in zijn directe omgeving aan, veroorzaakt schade aan objecten en/of mensen en is verbaal en psychologisch beledigend.

2. Passief-agressieve woede

De narcist past de stilte behandeling toe, en beraamt ondertussen hoe hij/zij de overtreder zal straffen. Hij/zij is wraakzuchtig en in staat te stalken. Hij kwelt en achtervolgt het object van zijn/haar frustratie. Saboteert en beschadigt de bezittingen van mensen die volgens hem/haar de oorzaak zijn van de groeiende, niet te onderdrukken woede binnenin.

Deze twee beschreven vormen kunnen elkaar afwisselen of gelijk oplopen. De woede komt altijd plots op, en is angstaanjagend intens.

Narcistische mensen ontwikkelen ook een verhoogde gevoeligheid voor de reacties van andere mensen. Ze voelen zich in het alledaagse leven eerder een slachtoffer en zien onschuldige vormen van onfatsoenlijk gedrag (geen ‘dank je’ zeggen bijvoorbeeld) eerder als expliciete overtredingen. Narcistische personen verwachten veel respect en voelen zich bijna permanent teleurgesteld en gekleineerd.

Dit gedrag, en veel meer, heeft tot doel jou afhankelijk te maken, controle en macht over je te hebben. Een narcist schaadt zonder uitzondering je gezondheid, zowel emotioneel als fysiek. Het is dus nooit een optie om dit misbruik te tolereren.

Heb je te maken met narcistische woede? Praat erover, neem iemand in vertrouwen en zoek hulp. Dit zal niet vanzelf overgaan.

3 Replies to “Het korte lontje van de narcist.”

  1. Ik kan mijn draai nog niet vinden en zit nu met veel twijfels. Was het wel zo erg ben ik niet te snel vertrokken weliswaar na jaren van waarschuwingen. Had ik het niet langer moeten proberen. Na een huwelijk van een half Jr veranderde hij totaal in een man die ik niet kende. Er vond veel verbaal geweld plaats. Hij kreeg zogenaamd een burnout waarin hij zich helemaal kon uitleven. Dit hield 3 Jr aan. Toen nam het iets af maar ik kon niet meer. Ik zei dat ik niet meer verder kon. Hij dreigde met, dan ga je toch, rot maar op. Hij dacht dat doet ze nooit. Ik werd me bewust dat het zo niet verder kon toen ik een herseninfarct en tia kreeg. Ik ben nu anderhalf jr bij hem weg na een huwelijk van 13 Jr. Het was erg moeilijk op een normale manier te kunnen scheiden. Veel stond op zijn naam en hij zegde allerlei verzekeringen op en nam geld op zonder overleg, zat in mijn hotmail en digiD etc. Mijn advocaat zei, het is een narcist. Heb hier nooit aan gedacht. Heb er nu veel over gelezen bv Jan Storms, Iris Koops etc. Herken zijn gedrag. Mijn fam is blij dat ik gescheiden ben. Het vreemde is, ik ben zelf hulpverlener en vroeg me af, waarom heb ik dit niet gezien. Mogelijk omdat hij zelf maatschappelijk werker was. Het was mijn 2e huwelijk en bij hem zijn 4e. Ik hoor nu de verhalen van ex vrouwen en zijn kinderen die geen contact meer willen. Ik heb EMDR gehad. Dankjewel voor het aanhoren. Het is fijn mijn verhaal nog eens te kunnen doen. Hartelijke groet, Pauline.

    1. Dankjewel voor je reactie. Twijfel is veelvoorkomend en een normale reactie bij hoog empathische partners. Ik verwijs graag naar het artikel “hoogsensitief vs narcisme”. Moeilijk scheiden en gestraft worden via financiën hoort ook bij het pakket van de narcist. Net als stalken. Als de prooi eenmaal ‘binnen’ is, gaan ze hun ware gelaat laten zien. Degene die het dichtste staat bij de narcist geeft het als laatste door, de conditionering en het emotioneel misbruik zorgen hiervoor. Ik hoop dat je snel weer verder kunt met JOUW leven. Sterkte!

  2. Je krijgt nooit je recht en waar je recht op hebt. Je verliest toch en het is duister. Je mag je niet verdedigen en er tegen in gaan dus bind je je maar in. Zo slik je veel en dit kan zich naar binnen keren of kunt het opkroppen. Snauwen en grove kwetsende opmerkingen maken en valse opmerkingen en beschuldigingen beledigingen en als je hier op reageert dan worden ze nog erger.

Geef een reactie

error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: