Trauma bonding: De lijm die je vasthoudt aan de narcist.

In onze hedendaagse maatschappij wordt het woord narcist nogal losjes uitgesproken. Het is een populair scheldwoord geworden voor iemand die we dom, ijdel, egocentrisch of materialistisch vinden.

Het risico van te pas en te onpas dit woord te gaan gebruiken, is dat de realiteit van deze psychische aandoening, lichtzinnig wordt benaderd. Want narcistisch misbruik is zorgwekkend ernstig.

Een relatie hebben met een persoon die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis is altijd een destructieve relatie. Deze personen zijn slecht in het onderhouden van relaties. In relaties komt deze psychische aandoening dan ook duidelijk naar boven. Verliefd worden op een persoon die lijdt aan deze stoornis is in het begin vaak niet moeilijk, tot de werkelijke narcist boven komt drijven. Vanaf dat moment is het vaak een relatie waarin manipulatie, vernedering en gevoelens van onmacht een hoofdrol spelen.

In ‘Geboeid door narcisme‘ schrijft auteur Diane Ruthgeerts het volgende hierover: Narcisten herken je niet zomaar, zeker niet in neutrale levensomstandigheden. In een langdurige relatie komt de problematiek onvermijdelijk aan het licht. Narcisme wordt makkelijker zichtbaar bij overmatige stress of vermeende bedreiging.

We kunnen dus stellen dat het herkennen van deze aandoening, ervaring vereist. Iemand die niet weet wat narcisme precies inhoudt zal dus pas veel later begrijpen wat er aan de hand is. En dat is té laat, want tegen die tijd ben je trauma gebonden.

Trauma bonding of traumatische hechting, is een verbintenis die ontstaat door middel van trauma.

In dit geval een psychotrauma: een psychisch letsel dat wordt opgelopen na een afschuwelijke gebeurtenis.

Als je met een narcistische persoonlijkheid te maken hebt, dan is er geen sprake van één gebeurtenis maar wel héél veel ‘kleine dingetjes’ die cumulatief wél voldoende invloed op iemands mentale gezondheid kunnen hebben om een trauma te veroorzaken.

In dit geval kan het slachtoffer last hebben van CPTSS : complexe post traumatische stress stoornis. Complex verwijst in dit verband naar het feit dat de stoornis niet door één grote gebeurtenis wordt veroorzaakt, maar door allerlei kleine, op zichzelf best te overkomen ‘plagerijtjes’ die toch allemaal samen zwaar aan je mentale gezondheid vreten. Die je “langzaam gek maken”.

Dit is wat een manipulatieve persoonlijkheid op je loslaat.

De traumatische hechting ontstaat echter niet door de manipulatieve input alleen. De trauma bonding voltrekt zich net omdat ook het omgekeerde gebeurt.

Met enkel angst en terreur bind je niemand aan je. De manipulator zal dus ook – liefst met onregelmatige intervallen – de gemanipuleerde belonen. Troosten, knuffelen, presentjes geven, seks hebben (ongedwongen) mee uit nemen, et cetera.

Zo zal in het brein van de gemanipuleerde uiteindelijk een situatie ontstaan waarin er een angst is om gestraft te worden, en tegelijkertijd ook een verlangen bestaat om beloond te worden, en wel door dezelfde persoon.

Hoe kom je hier van los?

De allerbelangrijkste factor van loskomen begint met kennis. WETEN wat er speelt, is essentieel om te weten waar je tegen vecht en waarom je je zo voelt. Eenmaal zover is tijd de tweede belangrijkste factor. Het voelt echt als afkicken. Je levert een zwaar gevecht, om van de narcist los te komen, maar je vecht daarnaast ook met jezelf. De trauma bonding zal ervoor zorgen dat je terug wilt ook al weet je rationeel dat het fout is.

Deze destructieve relatie heeft je ongezond traumatisch gehecht. Het loskomen zal dus ook niet vanzelf gaan. Het zal een proces worden met veel vallen maar met nog meer opstaan.

Dit moeizaam proces vereist hulp. Ik kan je hierbij helpen, maar enkel en alleen als je zelf bewust de keuze maakt dat je echt wilt loskomen van de narcist. Want loskomen van narcistisch misbruik is ook hard aan jezelf gaan werken en diep in jezelf duiken.

Dit lukt enkel als je wens om te helen krachtig genoeg is.

 

 

One Reply to “Trauma bonding: De lijm die je vasthoudt aan de narcist.”

Geef een reactie