Algemene voorwaarden

 

Door gebruik te maken van deze website en de coaching, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Heb je vragen hebben over onze algemene voorwaarden, over onze diensten of heb je een algemene vraag? Aarzel niet om contact op te nemen.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van STELLA NOVA Coaching, dit met betrekking tot de website en alle diensten die worden aangeboden aan de cliënt.

Gegevens organisatie: STELLA NOVA Coaching

Ondernemingsnummer: BE0753.475.412

Zaakvoeder: N.E.G. Rogier

Vestigingsadres: Wijnegemsteenweg 37b, 2970 Schilde (BE)

1.2. STELLA NOVA Coaching mag op elk ogenblik de algemene voorwaarden veranderen. Wanneer de cliënt van STELLA NOVA Coaching gebruik maakt, stemt de cliënt ermee in dat steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. De afspraken van de algemene voorwaarden moeten geaccepteerd worden door de cliënt bij iedere contactvorm op de website en bij aanvang van de opstart van iedere coaching/consult.

Artikel 2. Aanbod coaching

2.1. STELLA NOVA Coaching biedt individuele begeleiding in de vorm van coachings/consults. Hoelang een coachingsproces loopt is vooraf niet vast te leggen, het traject en de beëindiging ervan wordt steeds in overleg afgesproken, met respect voor de autonomie van de cliënt.

2.2. Iedere coaching/sessie wordt op maat aangepast aan de behoeftes gerelateerd aan de persoonlijke problematiek van de cliënt.

2.3. STELLA NOVA Coaching kan niet garanderen dat het volgen van (een) coaching(s) ervoor zorgt dat de cliënt succesvolle veranderingen ondergaat gezien dit sterk afhankelijk is van het zelf toepassen van de aangereikte adviezen.

Artikel 3. Locatie coaching en betalingsvoorwaarden

 3.1. Praktijkafspraak- Betaling Een traditionele face to face coaching/sessie gaat door in mijn praktijk te Schilde.

Een coaching/consult wordt bij een praktijkafspraak meteen na het gesprek afgerekend. Dit kan cash of via de Payconiq app.

3.2. Online afspraak –voordelen en voorwaarden

Sinds de Coronamaatregelen worden de voordelen van online hulpverlening duidelijk. Dankzij moderne technologie zoals video call is een sessie vanuit je woonkamer perfect mogelijk. Het grote voordeel van een sessie via video call is dat je je niet moet verplaatsen . Dit is zeker handig als afstand een rol speelt. Op deze manier zitten we weliswaar niet fysiek samen, maar we kunnen elkaar toch spreken én zien, met een  minimaal verlies aan non-verbale communicatie. Het enige wat je nodig hebt is een pc, tablet of telefoon met een goedwerkende internetverbinding en een plaats waar je ongestoord kan praten. Een (ingebouwde)webcam is noodzakelijk.

 3.3.. Beschikbare tools voor video call

Skype, Teams, Zoom, Meet Google, Whereby.

3.4. Online afspraak- betaling

De betaling voor elke online sessie/coaching wordt via overschrijving, naar het rekeningnummer van STELLA NOVA Coaching, overgemaakt. Een mail met de bankgegevens alsook een persoonlijke link voor het videocall gesprek, wordt na het vastleggen van de online afspraak naar de cliënt verzonden.

Ten laatste bij aanvang van een online sessie wordt een betalingsbewijs gevraagd. Deze wordt via mail of sms verstuurd. Zonder dit voorgenoemd bewijs zal de coaching niet worden gestart.

3.5. Factuur

Indien u een factuur wenst, dan moet u dit bij aanvang van de coaching/sessie vermelden. Er worden geen facturen opgemaakt met terugwerkende kracht. Graag alle bedrijsfgegevens vermelden via mail. Ook bij het opmaken van een factuur gelden de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in 3.1 en 3.4.

Artikel 4. Annulatie

Indien je een afspraak niet kan nakomen, gelieve dit minstens 24 uur op voorhand te annuleren (telefonisch of via sms of mail). Afspraken die NIET of NIET TIJDIG geannuleerd werden, worden VOLLEDIG aangerekend. Coaching vraagt een wederzijds engagement en continuïteit.

 4.1. Annulatie door Stella Nova Coaching

Indien door ziekte of andere omstandigheden een coaching/consult op het geplande tijdstip niet kan doorgaan, dan plannen we uiteraard zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in.

4.2. Terugbetaling en garantiebeleid is niet aan de orde. De cliënt staat zelf in voor de successen die hij/zij wil bereiken en het gebruik maken van de adviezen.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1. Alle teksten en foto’s van STELLA NOVA Coaching zijn intellectueel eigendomsrecht van STELLA NOVA Coaching

5.2. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma of door te geven aan derden.

5.3.. Tenzij anders is vermeld of overeengekomen, blijven de auteursrechten bij STELLA NOVA Coaching.

5.4. Bij overtreding van artikel 5 is de klant aan STELLA NOVA Coaching een direct opeisbare boete van 500 euro verschuldigd en zal er per dag, vanaf de overtreding die erbij, komt een extra som aangerekend worden van 100 euro.

Artikel 6. Verwerken van persoonsgegevens 

6.1. Wanneer de cliënt zijn toestemming geeft aan STELLA NOVA Coaching om zijn gegevens te verwerken bij het invullen van zijn/haar e-mailadres on meldingen te ontvangen van nieuwe blogberichten, mag STELLA NOVA Coaching de persoonsgegevens verwerken in het kader van de geleverde diensten.

6.2. De cliëntgegevens en de inhoud van de sessies worden 5 jaar lang bijgehouden. Deze gegevens worden enkel statistisch verwerkt en voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. In geen geval zal de privacy van de cliënt in het gedrang komen.

6.3. De klant heeft het recht om ten allen tijde en kosteloos de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De klant heeft het recht om een aanvraag in te leveren voor de gegevensverwerking in te trekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. STELLA NOVA Coaching is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook.