Disclaimer

  • Deze website is eigendom van STELLA NOVA Coaching
  • STELLA NOVA Coaching accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook. 
  • De content is door STELLA NOVA Coaching met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, STELLA NOVA Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. STELLA NOVA Coaching is niet verantwoordelijk voor content op de aan dezewebsite gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. 
  • STELLA NOVA Coaching spant zich in om de inhoud van stellanovacoaching.be zo vaak mogelijk te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of onjuist is.
  • STELLA NOVA Coaching behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
  • Ongeautoriseerd gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk aan ons worden verzocht. Bij vragen of twijfels heeft, kunt u contact met ons opnemen.
  • Wij behouden ons alle rechten voor.
  • De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.