Getuigenissen over narcisme: Elena (31) zat anderhalf jaar in een narcistisch verbond met de ‘duivel’

Ze beschrijft zeer accuraat en literair hoe de binding ontstaat en hoe de narcist te werk gaat.

EEN TRAUMANCE MET DE DUIVEL

De weg naar de hel is geplaveid met goeie bedoelingen. En dat is nu eens precies waarmee het allemaal begon. Spontane hulp in een nogal opdringerige ‘aanbieding’. Goede daad geldt als zijn standaard. Betrouwbaar, zo komt hij over maar wat hij eigenlijk wil is zichzelf nodig maken.

Zijn extra troef is zijn gevoel ‘niet begrepen te wordenʼ. Een mooi hart is hier zacht en begripvol voor en stelt zich, zoals dat in mijn geval was, hiervoor open. Zo niet, dan zal het dat nu net zijn dat hij bedoelt met het onbegrepen gevoel. En die kaart speelt hij telkens uit bij iedere mening die niet in zijn voordeel werkt.

De eerste maanden zijn heerlijk. Hij is attent en vol aandacht voor je, heeft altijd een luisterend oor en is erg benieuwd naar je. Hij stelt je veel vragen en de antwoorden die hij krijgt, vindt hij uiteraard fan-tas-tisch. Hij zet je op een voetstuk, ook als je een klein kantje van jezelf toont. Je voelt je geweldig omdat het je lukt hem het gevoel te geven dat hij wordt begrepen. Weet echter wel dat hij bezig is alle info te verzamelen om ze later in zijn duivelse praktijk te gaan gebruiken tegen jou.

Hij toont zoveel begrip voor jouw onzekerheden en levensblunders, dat je je met plezier begint open te stellen. Meer zelfs, je bent hem een goed gevoel verschuldigd dus je neemt hem mee op de tourbus door je leven, naar je vrienden, ouders, familie. Hij toont grote interesse en lijkt dankbaar omdat je hem voorstelt aan mensen die ‘hem begrijpen’. Hij verkeert niet langer in -zoals hij het uitdrukteen ‘mentale eenzaamheid’. Dit is slechts schijn. Wat hierachter schuilgaat is dat hij zichzelf op die manier de toegang tot je persoonlijke leven toe-eigent. Het lukt hem binnen je kring gewaardeerd te worden. Dit doet hij door met overdreven enthousiasme de uitspraken van mensen te bevestigen.

Eens hij jouw mensen voor zijn kar heeft gespannen, jou het gevoel heeft gegeven dat hij oprecht en echt is, gaat hij over tot duivelse actie.

Hij is constant uit op een ego boost. Hij claimt dat zijn eerlijkheid het enige is dat hij heeft, maar ze is zo rekbaar als een elastiek; hij liegt zo overtuigend dat je het gelooft. Geloof je het, dan vindt hij zichzelf heel wat. Macht is hier het sleutelwoord. Hierdoor krijgt zʼn ego een maxi boost, en geef je hem onbewust carte blanche om hem, stap voor stap je hele wereld te vernietigen.

Uit jouw leed en onrust, haalt hij zijn energie. Hoe? Door je mentaal te kraken en fysiek onrustig te maken en vervolgens rustig front row te genieten hoe je kapot gaat. Zoʼn mensen worden doorgaans narcisten genoemd. Eens zijn voldoening min of meer verzadigd is, gaat hij op zoek naar nieuwe slachtoffers. Hij is eigenlijk alleen maar bezig emotioneel misbruik te maken van zijn en jouw omgeving.

Ik heb de duivel bijna liefgehad. Ik liet mij verleiden door de warmte van het hellevuur en ging verkering aan met Lucifer, de duivel. Ondergronds vuur stokend bracht hij, de reeds wat labiele grond onder mʼn voeten tot daveren. Want hoe meer ik beefde op mʼn benen, hoe wankeler mijn plaats in de samenleving werd en hoe meer hij me in zijn macht kreeg. En ging daar wat weerstand mee gepaard, dan zette hij zonder enige empathie en scrupules mijn hele leven op zʼn kop tot zijn voordeel er uiteindelijk kwam uitvallen.
Hij lokte me uit mʼn ouderlijk huis met de woorden ‘kom naar de echte warmteʼ, destabiliseerde mʼn positie op het werk wist uiteindelijk mʼn vriendenkring voor zich te winnen. Hij voelde zich verzekerd het middelpunt van mijn leven te zijn, wat ik hem in mijn onwetendheid effectief heb laten geloven. Hij mikte op het vertrouwen van mʼn sociale kring en eens hij een paar interessante schakels had verworven, kon hij beginnen met het snoeien in mijn hoofd. Licht agressieve discussies en lange tenen begonnen de kop op te steken en het mondde uit in pure terreur.

Opgelet dus voor mannen met lange tenen, die agressief discussiëren. Opgelet voor mannen die beweren dat ze de hele wereld hebben gezien. Opgepast voor iemand die overal een antwoord op heeft, het sociaal menselijk gedrag met observerend oog bekijkt en deze vervolgens met dure woorden bestempelt en vooral veroordeelt.

Als je eerst alle bewondering en applaus krijgt voor je standpunten maar na een tijdje moeite hebt met het durven uitspreken van je eigen mening, bang voor eventuele (fysieke) gevolgen of een te intimiderende gedragsvertoning, maak je dan alsjeblieft zo snel mogelijk uit de voeten.

Het wordt echt niet beter, alleen maar erger. Veranderen doen ze niet voor een schaap. Want dat ben je in hun ogen. Een weerloos tam schaap. Neem je voorgevoel serieus. Als je twijfelt en onzeker bent over iets; geloof dan vooral jezelf en niet hen. Laat hen niet dichter komen en neem de negatieve signalen voor waar. Want ongetwijfeld maakt hij van jou zijn bezit en daar gaat geen tot weinig weerstand mee gemoeid. Het risico dat je gelijk halen, jou een paar vuisten zal kosten, is zo goed als zeker.

Ik ben geen engel maar alleszins ook geen duivel. Gelukkig kon ik terecht bij zijn vorig schaap, en zij ook bij het schaap daarvoor. Alledrie voor gek verklaard door hem. Maar dit is overduidelijk een projectie van zichzelf op ons. Onze soort meisjes is voor hem ‘deʼ prooi bij uitstek . Als hij haar vervolgens als gek kan laten overkomen -jammer genoeg lukt dit hem in de meeste gevallen nog eens ook- dan is de cirkel rond. Ik hou er niet van om publiekelijk een oordeel over iemand te vellen maar voor dit soort mensen moet de maatschappij gewaarschuwd worden en ik hoop dat ik dit kan doen door dit verhaal te delen. Een volgend schaap kan ik misschien behoeden van manipulatieve verwoesting en emotionele schade.

Lucifer

Hij komt niet overal of zomaar tevoorschijn, hij leeft tenslotte down under. Hij wacht zijn moment geduldig af tot iemand zich op het randje begeeft. Gelokt door de warmte van de vlammen zal je je uiteindelijk verbranden aan het hellevuur.

Oh Lucifer, een man met een sexy, arrogant voorkomen, zo razend knap dat hij jou de adem beneemt.. Zijn kijkers staan ietwat verraderlijk, maar met zijn vlotte babbel trekt hij je in no time richting hel. Hij is een zeer boeiende gesprekspartner met een scherp inzicht, hij weet overal wel iets over en onderbouwt elk onderwerp met eigen ervaring. De man van de onderwereldheeft iedereen en alles gezien. Bizar, want wij hebben hem zelden of nooit ‘boven’ gezien.

Maar goed, het voordeel van de twijfel. Dit is trouwens de enige houvast in de relatie met de duivel. Hij zegt dat zʼn eerlijkheid het enige is wat hij heeft maar ze is zo rekbaar als een elastiek.

Geen bewijzen, enkel vermoedens. Wanneer je om bevestiging vraagt, word je met schuldgevoel afgeschoten want hoe durf je hem in twijfel trekken op basis van enkel een vermoeden. Je snapt waarschijnlijk al wel hoe hij zo de situatie naar zijn hand zet. In de meeste gevallen komt hij hiermee weg. Hij overtuigt je verder met een hartelijk, innemend vertoon van goede intenties en als er nog eens twijfel woedt, gaat zʼn vinger de lucht in. Het zaadje van de twijfel is geplant. Twijfel in jezelf welteverstaan.

En vanaf dat moment kan hij zʼn verdorven ziel opladen aan jouw oprecht en liefhebbend hart . Emotioneel zullen jouw behoeftes nooit meer ingelost worden. Heb jij het even moeilijk, dan heeft hij het al tig keer moeilijker gehad en vertelt hij je daar uitgebreid over. Zodoende is je probleem van tafel en is hij weer eens gaan lopen met alle medeleven. Hij besteedt nul aandacht aan jouw innerlijke beleving en wanneer je hem daarop wijst, reageert hij licht agressief en vol ergernis.

In de praktijk verloopt het als volgt; verhuist hij eens een kast, of haalt hij boodschappen, doet hij eens de afwas, dan dwingt hij je zowaar een diepe buiging af. Financieel zal hij je sober bijstaan maar toch voldoende om het als reden te laten gelden wanneer je hem tegenspreekt. Je moet onderdanig zijn en blijven want hij wil niks liever dan dat jij die uit zijn hand eet. De duivel lijdt aan een overontwikkeld grootheidswaanzin en kan deze behoefte enkel invullen door zijn slachtoffers emotioneel uit te zuigen. De duivel zelf heeft geen enkele eigenschap, helemaal niks in zʼn mars dat onvoorwaardelijk kan worden liefgehad. Hij kan enkel aanbidding bemachtigen door iemands oprechte gevoelens tegen zijn lege woorden in te ruilen. Hiermee bedriegt hij de waarheid, de liefde en het vertrouwen en negeert dat hij het feit dat geluk zonder deze 3 bouwstenen onmogelijk is. Net daarom is hij ook niet in staat om zijn relaties te onderhouden. Kijk maar eens goed rond, kijk goed naar zijn omgeving. Je zal tot de conclusie komen dat de duivel alleen door de hel loopt.

TJA

Ondanks het leed, de onrust en de brainfucking dat hij bij me teweegbracht gedurende anderhalf jaar, moet ik hem toch bedanken voor alles wat hij me wel bijbracht. Merci dus! Merci om mʼn sociaal inzicht op scherp te stellen. Mens- en zelfkennis werden in mijn geval verworven. Zo kan ik doorgaans met zekerheid stellen dat ik nu in staat ben goed van slecht te onderscheiden.

Spijtig genoeg kwam ik veel te vaak terug op mijn beslissingen die trouwens terecht genomen werden wat Lucifer betreft.

Merci! Want voortaan zet ik in soortgelijke situaties niet langer een komma waar eigenlijk een punt hoort te staan. Daar kun jij als liefhebber van vraagtekens trouwens misschien ook eens in overweging nemen.

Want zie je Lucifer, ik neem wel verantwoordelijkheid voor mijn aandeel. Had ik de inhoud van je woorden nooit het voordeel van de twijfel gegund, dan had ik mezelf anderhalf jaar ellende bespaard. Ik geloofde in je en dus je kreeg je een kans. Jij stempelt dit wellicht af als naïef, ik als oprecht.

Hoewel ik dikwijls tegen signalen en vermoedens aanliep, werd mʼn argwaan niet met feiten bevestigd. Wel kon ik hem instinctief nooit vertrouwen en de gedachte om met hem een toekomst tegemoet te gaan voelde allesbehalve overtuigend. Dus ik hield ons gebeuren op afstand want ik was ook nog niet klaar met hem. Desondanks was er iets dat me blijvend intrigeerde. Waarschijnlijk kan ik de oorzaak hiervan aan de twijfels toeschrijven. Ik wilde het begrijpen en zolang absolute duidelijkheid uitbleef, bleven de ontmoetingen spannend en opwindend. Maar ik moest die nieuwsgierigheid al lang gestaakt hebben. De waarheid zal ik van hem nooit krijgen.

Als ik al zʼn handelingen en woorden eens overloop, dan word ik overgoten met een gevoel van ongeloof.

Want hoewel mijn intuïtie deze verdorven ziel al langer doorhad, hield ‘mijn’ werkelijkheid zoʼn persoonlijkheid niet voor mogelijk. Hoe hij zʼn hand op mʼn voorhoofd legde terwijl hij me aan het manipuleren was. Precies of hij een bezield vertegenwoordiger was van één of andere zieke sekte. Terwijl hij me schaamteloos stond voor te liegen.

Wanneer hij mʼn kin liet rusten in zʼn handpalm en dit gebaar aanvulde met zijn favoriete woorden.‘ Mʼn eerlijkheid is het enige wat ik heb, het is alles wat ik je kan geven.”

En wat me helemaal met verstomming heeft geslagen is dat hij los van het uitoefenen van zijn manipulatie, daarenboven nog eens de spot drijft met je, reptielentactiek op zijn best.

Hoe onmenselijk is deze gruwel.Ik besef het wel maar mijn gezond verstand aanvaardt het niet. Hoe kun je nu op iemands kwetsbaarheid teren. Geloof en vertrouwen word je geschonken en zelfs deze tegemoetkoming gun je geen greintje respect. Integendeel, je verkracht oprechtheid. Ik zal het nooit begrijpen. Hoe kan dit je emotionele behoeftes verzadigen? Volgens mij is daar enkel je ego mee gevoed. Het zal zich alleszins wreken. Je ziel zal altijd honger lijden en waarschijnlijk alleen sterven gezien duurzaamheid niet de essentie vormt in je idee van relaties. Je steelt van anderen tot ze hieraan een grens stellen.

Als je kiest voor een liefdeloos leven, kies dan een gelijkgestemde om je eenzame ziel te vergezellen maar ontneem niemand zʼn idealen en dromen. Ontneem niemand zijn vermogen tot liefhebben of toekomst als je beloftes niet stroken met je intenties. Door enkel het toebrengen van een -tijdelijke-storing in onze hersenen en onze oren te bevredigen, zal jou nooit een hart toebehoren, zal je nooit lang kunnen genieten van onvoorwaardelijke liefde.

Ik heb niet alle antwoorden gekregen maar de antwoorden die ik heb zijn doorslaggevend om deze zaak met hopeloos te bestempelen. Ik moet mʼn leven van onder het verderf wegtrekken, het is nodig. Het zal volgens mij afkicken worden want je hebt je dwangmatig in mijn hoofd genesteld waardoor je een obsessie bent geworden. Desondanks zet ik door deze keer, ik ben het mezelf verschuldigd.

Ik hoop dat je ooit besef krijgt van wat je onrechtmatig van me hebt gestolen. Ook al koester ik de ijdele hoop ik dat dit je kan aanzetten tot verandering.

Goodbye!

Alle gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd

3 gedachtes over “Getuigenissen over narcisme: Elena (31) zat anderhalf jaar in een narcistisch verbond met de ‘duivel’

  1. Zo mooi onder woorden gebracht hoe de ontmoeting en het afscheid is met een narcist en alle nare ervaringen tussendoor. Je weet het, ziet het en het zal tijd kosten om los te komen want het is een traumatische ervaring, cognitieve dissonantie. Uit ervaring weet ik dat er letterlijk ineens de dag komt dat het veel minder zwaar is en dat is een heerlijk gevoel en dan gaat het herstellen snel. Ook ik houd mij vast aan de gedachten dat “ mijn narcist” in eenzaamheid zijn dagen zal slijten. Dit heb ik een jaar geleden vet gedrukt in mijn nooit verstuurde brief aan hem geschreven. Het komt goed, je ziet en beschrijft het zo helder.

    Like

    1. Dag Rob, ik vermeld heel vaak dat narcisme genderneutraal is. Er wordt in getuigenissen over narcisme ook door mannen getuigd trouwens!

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.